Joób Olivér Gondozó és Rehabilitációs Szeretetintézmény
Legfrissebb hírek
Jóga nyugdíjasoknak
Tovább..
Alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése
Tovább..
Szociális étkeztetés

Cím: Nyíregyháza, Bojtár u. 38.

Ágaztai azonosítója: S0238399
Tel.: 42/727-582 vagy 20/824-4070

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Az étkeztetés térítési díja jövedelemarányosan kerül megállapításra. 
A konyha kapacitása 550 fő.

Térítési díj:

Az étkeztetés alapszolgáltatásért a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 114. §-a, 115. §-a, 116. §-a alapján térítési díjat kell fizetni.

Az intézményi térítési díjat a fenntartó a Nyíregyháza- Kertvárosi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház a szolgáltatási önköltség alapján állapítja meg, amely nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.                              

 

Szociális étkezők tér.díj.

 

nettó

áfa

bruttó

28.500.-Ft-ig

1.kat

143

77

220

28.500.-Ft - 40.500.-Ft

2.kat

212

58

270

40.501.-Ft - 60.500.-Ft

3.kat

244

96

310

60.501.-Ft - 80.500.-Ft

4.kat

299

81

380

80.501.-Ft - 95.500.-Ft

5.kat

378

102

480

         

95.501.-Ft-felett

6.kat

433

117

550

         
         

Szállítási költség

 

27,5

7,5

35

Vendég étkezés

 

551

149

700


Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét, illetve a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének jogszabályban (1993. évi III. törvény 116. § (3) a) pontja) meghatározott százalékát (mely 2015-ben a havi jövedelem 30%-a).

 

Partnereink