Joób Olivér Gondozó és Rehabilitációs Szeretetintézmény
Legfrissebb hírek
Jóga nyugdíjasoknak
Tovább..
Alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése
Tovább..
Szociális étkeztetés

Cím: Nyíregyháza, Bojtár u. 38.

Ágaztai azonosítója: S0238399
Tel.: 42/727-582 vagy 20/824-4070

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Az étkeztetés térítési díja jövedelemarányosan kerül megállapításra. 
A konyha kapacitása 550 fő.

Térítési díj:

Az étkeztetés alapszolgáltatásért a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 114. §-a, 115. §-a, 116. §-a alapján térítési díjat kell fizetni.

Az intézményi térítési díjat a fenntartó a Nyíregyháza- Kertvárosi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház a szolgáltatási önköltség alapján állapítja meg, amely nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.                              

 

Szociális étkezők tér.díj.

 

nettó

áfa

bruttó

28.500.-Ft-ig

1.kat

150

41

191

28.500.-Ft - 40.500.-Ft

2.kat

190

51

241

40.501.-Ft - 60.500.-Ft

3.kat

220

59

279

60.501.-Ft - 80.500.-Ft

4.kat

275

74

349

80.501.-Ft - 95.500.-Ft

5.kat

355

96

451

         

95.501.-Ft-felett

6.kat

410

111

521

         
         

Szállítási költség

 

24

6

30

Vendég étkezés

 

500

135

635


Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét, illetve a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének jogszabályban (1993. évi III. törvény 116. § (3) a) pontja) meghatározott százalékát (mely 2015-ben a havi jövedelem 30%-a).

 

Partnereink